Hvor kan jeg få veiledning?

I dag er det et hav av utdanningsmuligheter som du som ung kan velge mellom. Kanskje du trenger veiledning for å finne ut hvor du skal begynne?

Alle de videregående skolene i Buskerud fylke har rådgivere og karriereveiledere. De aller fleste har utdanning og kompetanse på å veilede unge mennesker.

Ta kontakt med rådgiver/karriereveileder på skolen din hvis du har spørsmål om utdanning og yrke og fremtid. Du finner kontaktinformasjon på skolenes hjemmesider.

Er du ikke skoleelev kan du ta kontakt med karriereveiledere på:
Papirbredden Karrieresenter
Hallingdal Karrieresenter
Ringerike Karrieresenter
Kongsberg Karrieresenter

Oppfølgingstjenesten kan hjelpe ungdom som har rett til videregående opplæring, men som ikke har skoleplass eller arbeid 

Jobblyst er for deg som er ung og har lyst på jobb Her kan man få råd og veiledning. Siden drives av NAV.