Alternative veier til høyere utdanning: Y-veien, tresemester, forkurs med mer

Har du en yrkesfaglig bakgrunn og drømmer om å bli ingeniør? Da bør du lese om Y-veien.
Det er også åpnet for Y-veien innenfor serviceledesle og markedsføring, nautikk, barnehagelærer og hotelledelse.

Dersom du har valgt yrkesfaglig retning i videregående og har tatt et relevant fagbrev er du kvalifisert til å starte på ingeniørstudier via y-veien.
Disse studiene er spesielt tilrettelagt for personer med fagbrev. Undervisningen det første året på ingeniørstudiene vil innebære en større del med matematikk og fysikk, og mindre praksis enn på en "vanlig" ingeniørutdanning, fordi dette anses å være gjennomført i den yrkesfaglige utdanningen.

Det er også andre alternative veier til høyere utdanning, som forkurs og tre-semesterordning.
Informasjon om alternative veier til enkelte studier på samordna opptak.

Universitetet i Sørøst-Norge jobber for å skape en god løsning for studenter som ønsker å gå Y-veien ved USN.
Les mer her:

Y-veien til Bachelor i serviceledelse og markedsføring -Høgskolen i Innlandet

Y-veien til Bachelor i nautikk og noen ingeniørstudier - NTNU, Ålesund og Gjøvik