Fagskole - Høyere yrkesfaglig utdanning

Det som kjennetegner fagskoleutdanning er at den:

  • er yrkesrettet og bygger på videregående opplæring
  • gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæring
  • varer mellom ett halvt til to år
  • ikke trenger å være forskningsbasert

Betegnelsene fagskole og fagskoleutdanning kan kun brukes av de som har NOKUT-godkjente utdanningstilbud. NOKUT står for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.

Oversikt over fagskoler på utdanning.no

Fagskoleutdanning kan gjennomføres på heltid eller deltid, eller via internett. Det vanligste opptakskravet til fagskole er fagbrev eller svennebrev. På en del fagskoleutdanninger kan du også komme inn med generell studiekompetanse, fullført og bestått videregående opplæring innenfor yrkesfag eller med realkompetanse.

Det finnes både offentlige og private fagskoler. Fylkeskommunene tilbyr blant annet offentlige finansierte tekniske og maritime utdanninger, og også tilbud innen helse- og sosialfag.Mange private fagskoler har en rekke tilbud innenfor kreative fag, merkantile fag, service-, media-, multimedia- og IKT-fag.

Fagskolen i Viken  Fagskolen i Viken har studiesteder både i Buskerud, Akershus og Østfold.
Du kan også lese mer om fagskoler på bfk.no

Fagskolene er en felles nettside for fagskolene på Østlandet 

Fagskole er nettstedet til Organisasjon for Norske Fagskolestudenter