Fagskole

Det som kjennetegner fagskoleutdanning er at den:

  • er yrkesrettet bygger på videregående opplæring
  • gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæring
  • varer mellom ett halvt til to år
  • ikke trenger å være forskningsbasert

Betegnelsene fagskole og fagskoleutdanning kan kun brukes av de som har NOKUT-godkjente utdanningstilbud. NOKUT står for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.

Oversikt over  fagskoler på utdanning.no

Fagskoleutdanning kan gjennomføres på heltid eller deltid, eller via internett. Studiene bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, men har ikke krav til generell studiekompetanse.

Det finnes både offentlige og private fagskoler. Fylkeskommunene tilbyr blant annet offentlige finansierte tekniske og maritime utdanninger, og også tilbud innen helse- og sosialfag.Mange private fagskoler har en rekke tilbud innenfor kreative fag, merkantile fag, service-, media-, multimedia- og IKT-fag.

Fagskoler i Buskerud: Fagskolen Tinius Olsen
NKI

Les mer på Fagskolene

Velg fagskole