Hva skal jeg bli?

Lurer du på hva du skal bli? Kanskje du har mange drømmer som du har lyst å oppfylle? Er du usikker på hvor du kan få informasjon og hjelp til å finne ut om de ulike studietilbudene

Alle skoler i Buskerud har rådgivere og karriereveiledere som du kan ta kontakt med.

På vilbli.no er det informasjon om videregående opplæring. 
På utdanning.no er det informasjon om utdanning og yrker og mange gode verktøy, filmer og annet som kan hjelpe deg.
En film om muligheter innen yrkesfag, laget av opplæringskontorene i Buskerud. 

På NAV Jobblyst på Facebook kan unge arbeidssøkere få veiledning. er en Facebookside hvor du som er ung og har lyst på jobb kan få råd og veiledning. 
Sakset fra siden: NAV Jobblyst gir deg tips om alt fra hvor du finner jobbene, hvordan du kan skrive CV og jobbsøknad til hvordan du gjennomfører jobbintervju. Vi hjelper unge arbeidssøkere med å se muligheter i veien mot arbeid, uansett erfaring eller bakgrunn.
NAV Jobblyst er på Facebook, Snapchat og Youtube og svarer på spørsmål om jobbsøking på hverdager mellom kl. 08.00 - 15:30.

Tester
For å bli mer bevisstgjort og få kartlagt egne interesser, evner og verdier kan en test være nyttig. 

Et viktig utgangspunkt for bruk av testverktøy er at svaret ikke må betraktes som en fasit, men heller et objektivt grunnlag for dialog. Det finnes flere testverktøy, flere av dem er gratis. Testresultatene kan være koblet mot utdanningsprogram, mot interesseområder, eller mot yrker.

Dersom du velger å ta en test, er det viktig å huske at den ikke forteller deg hva du skal bli eller hvem du er, men at du kan se på resultatet som en idebank til å jobbe videre med utdanningsplanene dine. Bruk gjerne testresultatet i samtale og refleksjon sammen med en rådgiver, foreldre eller venner.

Det er også mulig å kontakte karrieresenteret i din region, hvis du ikker er elev ved en videregående skole: