CV og jobbsøknader

Mange har god erfaring med å bruke Europass når de utvikler sin CV. På siden finnes både mal og eksempler på utfylt CV. Du finner også maler for CV og jobbsøknader på sidene til CV-nerden. Der finner du også informasjon om bl.a. søknadsskrivingen og jobbintervjuet.

Du kan også finne mye nyttig informasjon om CV og jobbsøknad hos Universitetet i Oslo.

Mange erfarer at det å søke jobb er en fulltidsjobb. Det er mye å forholde seg til:
Har jeg lest stillingsannonsen grundig nok? Svarer jeg på det som etterspørres når jeg søker? Gir jeg inntrykk av at jeg har satt meg inn i hva firmaet står for? Gir jeg konkrete eksempler på egen kompetanse og resultater jeg har oppnådd i tidligere jobber?

Får jeg frem hva jeg som person kan bidra med? Kommer interessen min for stillingen tydelig nok frem? Er CV for generell eller er den skreddersydd jobben jeg søker? Uttrykker jeg tydelig nok mine kvalifikasjoner fra utdanning og arbeid? Beskriver jeg min personlige kompetanse godt nok?

Skriv tekst her