CV og jobbsøknader

Mange har god erfaring med å bruke Europass når de utvikler sin CV. På siden finnes både mal og eksempler på utfylt CV. Du finner også maler for CV og jobbsøknader på sidene til CV-nerden. Der finner du også informasjon om bl.a. søknadsskrivingen og jobbintervjuet.

nav.no og Ditt NAV kan du logge deg inn og lage din egen CV. I denne videoen får en gjennomgang på bruk av NAVs CV-oppsett.

Du kan også finne mye nyttig informasjon om CV og jobbsøknad hos Universitetet i Oslo.

Mange erfarer at det å søke jobb er en fulltidsjobb. Det er mye å forholde seg til:
Har jeg lest stillingsannonsen grundig nok? Svarer jeg på det som etterspørres når jeg søker? Gir jeg inntrykk av at jeg har satt meg inn i hva firmaet står for? Gir jeg konkrete eksempler på egen kompetanse og resultater jeg har oppnådd i tidligere jobber?

Får jeg frem hva jeg som person kan bidra med? Kommer interessen min for stillingen tydelig nok frem? Er CV'en for generell eller er den skreddersydd for jobben jeg søker? Uttrykker jeg tydelig  mine kvalifikasjoner fra utdanning og arbeid? Beskriver jeg min personlige kompetanse godt nok?

CV-oppsett

 

Her  viser vi hvordan du kan presentere deg og din kompetanse, ved tre ulike CV-oppsett.

 

Case:

Kvinne 54 år har de siste 10 årene «bare jobbet i skobutikk» som hun uttaler. Før det har hun jobbet i matbutikk, vært kontormedarbeider og dagmamma da barna var små. Hun har fullført videregående med handels- og kontorfag. Hun ønsker nå å jobbe full tid, og ha mer ansvar.

Se hennes tre ulike CVer:

1.       Enkel CV

2.       Kompetanse CV

3.       Oppsett Europass CV