Realkompetansevurdering, videregående opplæring

Gjennom realkompetansevurdering får du en vurdering av din formelle og uformelle kompetanse i forhold til godkjente læreplaner. I praksis vil dette si at din skolegang, kurs, arbeidserfaring og fritidsaktiviteter kan ha gitt deg kompetanse lik eller tilsvarende den som kreves i læreplanene.

Vurderingen kan brukes til å gi deg et tilpasset opplæringsløp, den kan vise hva du kan og hva du trenger opplæring i for å fullføre videregående skole.

Vurderingen kan også brukes som dokumentasjon på din kompetanse og erstatter eksamen/opplæring i fag i videregående skole.