Realkompetansevurdering, høyere utdanning

Å søke med realkompetanse er en måte å få opptak til høyere utdanning på, hvis du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse. Du må ha relevant kompetanse til et studium som kan veie opp for at du ikke fyller det vanlige opptakskravene.

Hvis du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse, er over 25 år og mener at den praksis og utdanning som du har kan kompensere for kravet om generell studiekompetanse, kan du søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Fristen for å søke på grunnlag av realkompetanse er 1. mars.

Eksempler på realkompetanse til studie kan være lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning eller organisasjonserfaring.