Godkjenning av utenlandsk utdanning

Her finner du nyttig informasjon dersom du har utdanning fra et annet land og ønsker å søke høyere utdanning i Norge.

Du må søke før 1. mars hvis du har utenlandsk utdanning. Hvis du har utdanning fra et annet nordisk land har du søknadsfrist 15. april.

Dersom du er i tvil om du fyller opptakskravene, kan du her lese mer om forhåndsvurdering av den utenlandske utdanningen din.