Innsøking til OPUS

Dersom du har fylt 25 år og ikke har fullført videregående opplæring tidligere kan du har rett til voksenopplæring og realkompetansevurdering hos OPUS.

Før du søker skal du ha gjennomført karriereveiledning ved Papirbredden karrieresenter.
Det gjennomføres veiledning 10.januar, 31.januar, 21.februar

Alle datoer kl.15.00.

Du vil få veiledning om:
• Ditt utdanningsmål
• Utfylling av søknadskjema og skjemaet «Veiledning avklaring»