Arbeidsplassen

Arbeidsplassen er et nytt møtested for jobbsøkere og arbeidsgivere, utviklet av NAV