Studere i utlandet

ANSA er organisasjonen for norske studenter i utlandet.

ANSA gir deg nøytral og gratis veiledning om studiemuligheter i utlandet. Deres informasjonssenter er en nasjonal og offentlig støttet informasjonstjeneste.