Høgskoler og universiteter

Her finner du oversikt over alle universiteter og høgskoler i Norge.

Valg av utdanningsretning oppleves av mange som utfordrende og krevende. Det er mye tilgjengelig informasjon. Utdanning.no er en offentlig og kvalitetssikret portal som gir deg god oversikt over utdanningsmuligheter. Fra Utdanning.no er det enkelt å komme videre til de enkelte studiestedene. Her finner du en samlet oversikt over alle søkbare studier
Læresteder og studier i Samordna opptak 2015.

Ta gjerne en kikk på Jobbkompasset for å få nye ideer og mer kunnskap om utdanning og arbeid.